Bli kjent med Watch!

Se den korte demoen og få et innblikk i hva du finner i Watch.

Watch inneholder videoer der vi gjennom innfødte guider blir kjent med byer og land der de snakker engelsk, fransk, spansk og tysk. Du kan velge å vise filmene tekstet eller utekstet.

Nettressurser